Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj rosnąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.079.2020 Dostawa produktów leczniczych radiofarmaceutycznych
DZPUCK.262.078.2020 Kompleksowa realizacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej wraz z instalacjami towarzyszącymi zasilającymi odcinek C bloku D piętro IV w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Banacha 1a
DZPUCK.262.075.2020 Dostawa artykułów spożywczych nr DZPUCK.262.075.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/16330/details
DZPUCK.262.074.2020 Dostawa sprzętu serwerowego dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/15302/details
DZPUCK.262.071.2020 Zakup i dostawa preparatów do czyszczenia, dezynfekcji aparatów do hemodializ i hemofiltracji do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/16024/details
DZPUCK.262.070.2020 Dostawa haka chirurgicznego
DZPUCK.262.069.2020 Zakup i dostawa cementu kostnego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/15166/details
DZPUCK.262.067.2020 Usługa opieki serwisowej i bieżącego nadzoru autorskiego nad systemem medycznym CliniNET użytkowanym w UCKWUM Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
DZPUCK.262.064.2020 Realizacja termomodernizacji budynku użyteczności publicznej E w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie
DZPUCK.262.063.2020 Dzierżawa aparatury i sprzętu endoskopowego dla Pracowni Endoskopowej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Pracowni Endoskopowej Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Ośrodka Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii na okres 5 miesięcy

Strony