Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Uwagi
DZP.262.104.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego, specjalistycznego sprzętu kardiologicznego i narzędzi chirurgicznych - 19 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.174.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego – 12 pakietów
DZP.262.175.2017 Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 17 pakietów
DZP.262.97.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 2 pakiety
DZP.262.35.2019 Dostawa drukarek do pracowni histopatologicznej Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 06.06.2019
DZP.262.127.2018 Dostawa druków medycznych, etykiet na worki z odpadami medycznymi oraz etykiet na kroplówki z lekami cytotoksycznymi - 3 pakiety
DZP.262.164.2018 Dostawa dysków SSD do macierzy Fujitsu Eternus DX90 S2 posiadanych przez Zamawiającego.
DZPUCK.262.158.2020 Dostawa elektrod ablacyjnych chłodzonych wraz z dzierżawą systemu ablacyjnego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20297/details
DZPUCK.262.105.2020 Dostawa elektrod bipolarnych do zabiegów ablacji kardiochirurgicznej wraz z dzierżawą generatora i osprzętu niezbędnego do wykonania 40 ablacji kardiochirurgicznych. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/22119
DZPUCK.262.096.2020 Dostawa elektrod diagnostycznych typu Lasso, DZPUCK.262.096.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20159/details

Strony