Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Uwagi
DZP.262.174.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego – 12 pakietów
DZP.262.175.2017 Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 17 pakietów
DZP.262.97.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 2 pakiety
DZP/270/06/17 Dostawa drobnego sprzętu medycznego i rękawic - 7 pakietów
DZP.262.196.2017 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz bielizny szpitalnej 1x użytku – 10 pakietów
DZP/270/157/16 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz bielizny szpitalnej jednorazowego użytku – 21 pakietów
DZP.262.79.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz dzierżawa generatora do cięcia i koagulacji – 12 pakietów
DZP.262.144.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz papierów rejestracyjnych – 18 pakietów.
DZP.262.102.2017 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz pojemników transferowych - 4 pakiety
DZP.262.67.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz wkładów do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu – 2 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium

Strony