Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Uwagi
RejZamPub/85/2018 Dostawa gazów medycznych i technicznych dla SPDSK w Warszawie wczesnieja część postępownia pod linkiem http://bip.spdsk.edu.pl/zamowienia-publiczne-nowe/aktualne-postepowania-przetargowe.html
DZPUCK.262.026.2020 DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO W WARSZAWIE DZPUCK.262.026.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=18566
DZP.262.145.2017 Dostawa gazów medycznych i technicznych - 8 pakietów. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.08.2019 Dostawa Generatora Ge/Ga wraz z eluentem do Generatora Ge/Ga
DZPUCK.262.070.2020 Dostawa haka chirurgicznego
DZP/270/153/16 Dostawa hemo i plazmafiltrów, dializatorów, drenów i filtrów do hemodializ oraz materiałów zużywalnych do aparatu Prometheus – 4 pakiety
DZP.262.98.2017 Dostawa igieł do biopsji - 2 pakiety
DZP.262.46.2018 Dostawa igieł tętniczych i żylnych, osprzętu do aparatu Genius 90 wraz z dzierżawą oraz strzykawek do heparyny – 3 pakiety
DZP.262.85.2019 Dostawa immunoglobuliny ludzkiej przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B wybór najkorzystniejszej oferty
DZP.262.84.2019 Dostawa immunoglobulin ludzkich do leczenia wtórnych niedoborów odporności, odrzutów przeszczepionych narządów oraz chorób o podłożu immunologicznym wybór najkorzystniejszej oferty

Strony