Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj rosnąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.046.2020 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych zamawianych w trybie importu docelowego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/11790/details
DZPUCK.262.045.2020 Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/13331/details
DZPUCK.262.044.2020 Dostawa, wymiana lampy oraz modułu SCMV3 do urządzenia angiograficznego typ Artis zee floor dla Pododdziału Kardiologii Inwazyjnej
DZPUCK.262.041.2020 Dostawa radiofarmaceutycznych produktów leczniczych i odczynników izotopowych https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=17552
DZPUCK.262.040.2020 Dostawa diet do żywienia dojelitowego, linii do podaży wraz z dzierżawą pomp (w podziale na 2 Pakiety).
DZPUCK.262.039.2020 Dostawa produktów do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą pomp.
DZPUCK.262.038.2020 Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitali UCK
DZPUCK.262.037.2020 Dostawa wraz z montażem 2 sztuk detektorów w aparatach rtg POLYRAD PREMIUM firmy Radiologia
DZPUCK.262.036.2020 Zakup i dostawa środków kontrastowych na 12 miesięcy https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/11792/details
DZPUCK.262.035.2020 „Dostawa zamkniętego systemu jednorazowego użytku do pobierania krwi metodą aspiracyjno-próżniową wraz z dzierżawą elektronicznego czytnika do OB i statywów do probówek laboratoryjnych.” https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12763/details

Strony