DZP/270/82/16

Znak: 
DZP/270/82/16
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa mebli i wyposażenia dla Oddziału Intensywnej Terapii – 5 pakietów
Uwagi: 
Uwagi: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium