Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Uwagi
DZP.262.153.2019 Dostawa mikroskopów dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019” w podziale na części: Część 1: Dostawa mikroskopów badawczych w układzie prostym; Część 2: Dostawa mikroskopów do badań biologicznych; Część 3: Dostawa mikroskopu badawczego z kontrastem fazowym i torem wizyjnym
DZP.262.130.2019 Dostawa mikroskopu badawczego z kontrastem fazowym i torem wizyjnym wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi urządzeń dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019”
DZP/270/55/16 Dostawa, montaż i uruchomienie agregatów wody lodowej 3szt.
DZP.262.174.2017 Dostawa myjni dezynfektorów. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.14.2019 Dostawa nabiału Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać do dnia 08.04.2019 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert 08.04.2019 r. o godz. 12:30
DZP.262.216.2019 Dostawa nabiału i wyrobów mleczarskich. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
DZPUCK.262.019.2020 Dostawa nabiału i wyrobów mleczarskich.
DZP.262.183.2019 Dostawa nabiału i wyrobów mleczarskich.
DZP.262.59.2018 Dostawa obłożeń do kraniotomii oraz koszul przedoperacyjnych – 2 pakiety
DZP.262.115.2018 Dostawa obłożeń jednorazowych do zabiegów kardiochirurgicznych typu by-pass oraz implantów chirurgicznych - 3 pakiety.

Strony