Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.137.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prac modernizacyjno-budowlanych zadania pn. Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Immunogenetyki, Kliniki Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii przeznaczonych do diagnostyki transplantacyjnej https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/18470/details
DZPUCK.262.151.2020 Zakup i dostawa chemicznych produktów leczniczych oraz produktów biobójczych do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21524/details
DZPUCK.262.151.2020 Zakup i dostawa chemicznych produktów leczniczych oraz produktów biobójczych do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21524/details
DZPUCK.262.160.2020 Zakup oraz dostawa staplerów wraz z ładunkami do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21622/details
DZP/100/KT/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego do dializ Wcześniejsza część postępowania znajduje się pod linkiem: http://www.przetargi.dzieciatkajezus.pl/page2.php?ident=1651
DZP/2262.18.2019 Dostawa albumin, immunoglobulin specjalistycznych oraz ludzkich normalnych do leczenia wtórnych niedoborów odporności, odrzutów przeszczepów, chorób o podłożu immunologicznym w podziale na 14 części https://uckwum.ezamawiajacy.pl - adres platformy na której postępowanie jest opublikowane
DZP.262.01.2019 Dostawa stent-graftów - 4 pakiety
DZP.262.02.2018 Dostawa produktów leczniczych
DZP.262.02.2019 Dostawa produktów leczniczych w podziale na 91 części https://uckwum.ezamawiajacy.pl
DZP.262.03.2019 Dostawa produktu leczniczego - Nusinersenum

Strony