Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.177.2017 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kserokopiarek dla potrzeb SPCSK.
DZP.262.177.2019 Dostawa termocyklerów dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019”
DZP.262.178.2017 Dostawa probówek z odczynnikami do pobierania krwi do badań laboratoryjnych i akcesoriów laboratoryjnych Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.181.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą automatycznej stacji roboczej Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.18.2018 Dostawa cewników balonowych radiologicznych, zestawów do drenażu przezskórnego oraz specjalistycznego sprzętu radiologicznego – 3 pakiety
DZP.262.182.2017 Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów automatycznych
DZP.262.183.2019 Dostawa nabiału i wyrobów mleczarskich.
DZP.262.185.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą urządzenia - 6 pakietów
DZP.262.186.2017 Dostawa produktów leczniczych 7 pakietów
DZP.262.186.2019 Usługa opieki serwisowej i gwarancyjnej oraz usługa opieki konsultacyjnej nad systemem Simple.ERP użytkowanym w UCK WUM Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Strony