Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj rosnąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP/270/76/16 Dostawa odczynników do badania krwi, odczynników laboratoryjnych, wyrobów diagnostycznych oraz odczynników chemicznych - 14 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
DZP/270/75/16 Dostawa sprzętu endoskopowego- 2 pakiety
DZP/270/74/16 Usługa serwisu pogwarancyjnego CliniNET oraz modułów posiadanych przez Zamawiającego Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP/270/72/16 Dostawa specjalistycznego sprzętu kardiochirurgicznego- 3 pakiety
DZP/270/69/16 Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP/270/68/16 Usługa serwisowa urządzeń zasilania gwarantowanego (awaryjnego) zainstalowanego w SP CSK – 2 pakiety
DZP/270/65/16 Dostawa produktów leczniczych 10 pakietów
DZP/270/64/16 Dostawa kleju tkankowego
DZP/270/63/16 Dostawa kieliszków do leków oraz cewników Foleya - 3 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP/270/62/16 Dostawa produktów leczniczych 42 pakiety

Strony