Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj rosnąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP/270/60/16 Usługa całodobowego utrzymania czystości
DZP/270/59/16 Dostawa sprzętu endoskopowego
DZP/270/57/16 Dostawa prowadników diagnostycznych do koronarografii – 2 pakiety.
DZP/270/56/16 Dostawa produktów leczniczych do leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową
DZP/270/55/16 Dostawa, montaż i uruchomienie agregatów wody lodowej 3szt.
DZP/270/53/16 Dostawa specjalistycznego sprzętu kardiologicznego – 5 pakietów
DZP/270/197/16 Dostawa produktów leczniczych - 3 pakiety
DZP/270/196/16 Dostawa materiałów jednorazowego użytku i płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą urządzenia.
DZP/270/188/16 Dostawa osprzętu, części i materiałów zużywalnych wielorazowych do aparatury medycznej – 16 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP/270/187/16 Dostawa stymulatorów i defibrylatorów wraz z osprzętem oraz zestawów do wprowadzania elektrod – 9 pakietów

Strony