Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj rosnąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP/270/184/16 Dostawa odczynników, materiałów kalibracyjnych, kontrolnych, zużywalnych i eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń parametrów układu krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatora podstawowego i zapasowego
DZP/270/182/16 Dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń morfologii krwi z różnicowaniem krwinek białych na min 5 populacji, oznaczeniem erytroblastów i retikulocytów wraz z dzierżawą analizatora
DZP/270/181/16 Dostawa elektrod igłowych koncentrycznych wraz z akcesoriami
DZP/270/180/16 Dostawa worków foliowych
DZP/270/179/16 Dostawa protez wewnątrznaczyniowych, korków naczyniowych, specjalistycznego drobnego sprzętu kardiologicznego, zastawek wszczepianych drogą przezcewnikową, prowadników specjalistycznych oraz systemu dostępu do procedur laparoskopowych – 8 pakietów.
DZP/270/178/16 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych 97 pakietów
DZP/270/176/16 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu kardiologicznego – 7 pakietów
DZP/270/172/16 Dostawa podłoży mikrobiologicznych do diagnostyki mikrobiologicznej krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatora
DZP/270/17/16 Dzierżawa aparatu Genius 90 wraz z dostawą osprzętu oraz dostawa linii i koncentratów do dializ - 4 pakiety zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP/270/170/16 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych 37 pakietów

Strony