Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj rosnąco Uwagi
DZP.262.65.2019 Dzierżawa aparatu do wykonywania badań urodynamicznych wraz ze sprzętem jednorazowego użytku zabezpieczającym wykonanie 480 badań przez okres 12 miesięcy
DZP.262.39.2017 Dzierżawa aparatu do monitorowania czynności nerwów wraz z sukcesywnymi dostawami materiałów zużywalnych
DZP/270/134/16 Dostawę sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPCSK” Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
DZPUCK.262.013.2020 Dostawa żywienia pozajelitowego, mleka i diet dojelitowych oraz akcesoriów do żywienia
DZP.262.224.2019 Dostawa zestawu laparoskopowego z wyposażeniem, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi urządzenia dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM – zakup finansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości
DZP.262.72.2018 Dostawa zestawu do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z dzierżawą urządzeń.
DZP.262.153.2017 Dostawa zestawów opatrunkowych operacyjnych i zabiegowych oraz pakietów opatrunkowych - 7 pakietów
DZPUCK.262.083.2020 Dostawa zestawów do przygotowania mieszaniny kwasu hialuronowego i osocza wraz z dzierżawą wirówki nr DZPUCK.262.083.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/16242/details
DZP.262.111.2018 Dostawa zestawów do nefrostomii oraz neuroradiologicznego sprzętu specjalistycznego do embolizacji tętniaków mózgu – 2 pakiety.
DZP.262.111.2017 Dostawa zestawów do nakłucia tętnicy udowej i promieniowej oraz mikrocewników do zabiegów angioplastyki - 2 pakiety

Strony