Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Uwagi
DZPUCK.262.002.2020 Zakup i dostawa wyrobów medycznych do zabiegów terapii ciągłej nerkozastępczej wraz z dzierżawą 9 aparatów do trzech lokalizacji UCK WUM
DZP.262.09.2019 Zakup i montaż specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego oraz mebli - 5 części
DZP.262.41.2019 Zakup i montaż specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego w podziale na 7 części
DZPUCK.262.160.2020 Zakup oraz dostawa staplerów wraz z ładunkami do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21622/details
DZP.262.04.2019 Zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego – 6 pakietów
DZP.262.26.2019 Zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego - Aparat RTG wraz z ramieniem C plus stacja diagnostyczna
DZP.262.43.2019 Zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego w zakresie: sprzęt komputerowy, zestawy do analizy obrazów DICOM wraz z licencjami, oprogramowanie do zaawansowanej analizy ilościowej tomografii komputerowych, integracja z PACS Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
DZP.262.104.2019 zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego w zakresie w podziale na 2 pakiety (części): Pakiet (część) 1 – Sprzęt komputerowy, Pakiet (część) 2 – Zestawy do analizy obrazów DICOM wraz z licencjami Termin składania ofert upływa dnia 15.07.2019 r. o godz. 10:00
DZP.262.100.2019 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0029/16 dla Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii UCK WUM w zakresie: Pakiet (Część) 1: Sprzęt komputerowy, Pakiet (Część) 2 Sprzęt serwerowy Unieważnienie postępowania
DZP.262.126.2019 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0029/16 dla Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii UCK WUM w zakresie: Pakiet (Część) 1: Sprzęt komputerowy, Pakiet (Część) 2 Sprzęt serwerowy

Strony