Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.126.2020 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20213/details
DZPUCK.262.128.2020 Wykonanie robót budowlanych i prac instalacyjno- montażowych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym wraz z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń w celu wykonania adaptacji pomieszczeń i instalacji na potrzeby wstawienia i uruchomienia nowego rezonansu magnetycznego
DZPUCK.262.130.2020 Dostawa wyrobów medycznych – sond do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS), prowadników do pomiaru FFR wraz z dzierżawą kompatybilnych urządzeń na potrzeby Pracowni Hemodynamiki SKDJ https://uckwum.ezamawiajacy.pl
DZPUCK.262.131.2020 Dostawa odczynników do monitorowania terapii biologicznej wraz z dzierżawą czytnika dla DSK UCKWUM na okres 36 miesięcy https://uckwum.ezamawiajacy.pl
DZPUCK.262.134.2020 Dostawa produktów wysokospecjalistycznych do zabiegów w obrębie łożyska płucnego, wieńcowego i obwodowego stosowanych w Pracowni Hemodynamiki Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii SKDJ UCK WUM w podziale na 32 części. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=24538
DZPUCK.262.135.2020 Dostawa sprzętu medycznego i narzędzi chirurgicznych dla szpitali UCKWUM nr DZPUCK.262.135.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/23221
DZPUCK.262.136.2020 Dostawa odczynników do automatycznego systemu posiewu krwi wraz z dzierżawą i posadowieniem analizatorów dla UCK WUM, DSK i CSK w Warszawie na okres 36 miesięcy, DZPUCK.262.136.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20853/details
DZPUCK.262.138.2020 Dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń na aparacie QTRAP 4500 metodą LC-MS/MS wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu dla UCK WUM DSK w Warszawie na okres 36 miesięcy https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20265/details
DZPUCK.262.139.2020 Kompleksowa dostawa energii cieplnej, nr DZPUCK.262.139.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/25446
DZPUCK.262.140.2020 Usługi transportu zwłok, nr DZPUCK.262.140.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/24071

Strony