Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj rosnąco Uwagi
DZPUCK.262.124.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prac modernizacyjno-budowlanych zadania pn. Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Immunogenetyki, Kliniki Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii przeznaczonych do diagnostyki transplantacyjnej https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/17726/details
DZPUCK.262.143.2020 Obsługa serwisowa mikroskopów w zakresie okresowych przeglądów technicznych https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20225/details
DZPUCK.262.087.2020 Obsługa serwisowa aparatury medycznej w zakresie okresowych przeglądów technicznych i napraw. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=siwz_tab&demandIdentity=20983
DZP.262.192.2019 Nadzór autorski i usługa serwisu systemu InfoMedica/AMMS.
DZP.262.135.2018 Modernizacja Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej celem poprawy jakości świadczeń w zakresie przeszczepiania narządów oraz remonty pomieszczeń w SPCSK – 2 pakiety.
DZP.262.65.2017 Modernizacja i remont pomieszczeń SP CSK w latach 2017/2018 Zamawiający dodatkowo zamieszcza Załącznik nr 5a do Formularza oferty - Kosztorys nakladczy sanitarny w formacie ath
DZPUCK.262.053.2020 Modernizacja i remont pomieszczeń CSK w latach 2020/2021 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/14134/details
DZP.262.60.2018 Konserwacja dźwigów w ilości 23 szt. w SPCSK oraz usługi pogotowia dźwigowego
DZP.262.89.2017 Konserwacja dźwigów w ilości 23 szt. w SPCSK oraz usługi pogotowia dźwigowego Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZPUCK.262.099.2020 Kompleksowa usługa prania i dezynfekcji oraz dzierżawa bielizny szpitalnej, odzieży roboczej oraz innego asortymentu dla UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/16898/details

Strony