Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP/270/148/16 Dostawa pierścieni do annuloplastyki mitralnej i trójdzielnej – 2 pakiety
DZP/270/152/16 Dostawa produktów leczniczych 15 pakietów
DZP/270/150/16 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu kardiologicznego - 13 pakietów
DZP/270/162/16 Dostawa odczynników do diagnostyki in-vitro
DZP/270/147/16 Dostawa drobnego sprzętu medycznego – 6 pakietów
DZP/270/144/16 Dostawa wyrobów diagnostycznych
DZP/270/138/16 Dostawa specjalistycznego sprzętu radiologicznego – 17 pakietów
DZP/270/140/16 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych – 30 pakietów
DZP/270/149/16 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych 8 pakietów
DZP/270/141/16 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych, zużywalnych i innych do identyfikacji drobnoustrojów w oparciu o technikę MALDI-TOF wraz z dzierżawą analizatora Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium

Strony