Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP/270/165/16 Dostawa protez głosowych – 3 pakiety Uwagi: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
DZP/270/170/16 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych 37 pakietów
DZP/270/160/16 Dostawa papierowych bonów towarowo - usługowych dla pracowników SPCSK
DZP/270/148/16 Dostawa pierścieni do annuloplastyki mitralnej i trójdzielnej – 2 pakiety
DZP/270/152/16 Dostawa produktów leczniczych 15 pakietów
DZP/270/150/16 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu kardiologicznego - 13 pakietów
DZP/270/162/16 Dostawa odczynników do diagnostyki in-vitro
DZP/270/147/16 Dostawa drobnego sprzętu medycznego – 6 pakietów
DZP/270/144/16 Dostawa wyrobów diagnostycznych
DZP/270/138/16 Dostawa specjalistycznego sprzętu radiologicznego – 17 pakietów

Strony