Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.52.2017 Dostawa filtrów powietrza do urządzeń wentylacyjnych - 2 pakiety
DZP.262.58.2017 Dostawa sprzętu laparoskopowego
DZP.262.49.2017 Dostawa produktów leczniczych 16 pakietów
DZP.262.46.2017 Dostawa ostrzy, żyletek, taśm do mikrotomu oraz drobnego sprzętu medycznego – 5 pakietów.
DZP.262.50.2017 Dostawa stentgraftów
DZP.262.45.2017 Dostawa stymulatorów i defibrylatorów wraz z osprzętem oraz obłożeń – 5 pakietów
DZP.262.31.2017 Dostawa strzykawek 1x użytku, zestawów do cewnikowania żył centralnych, rurek intubacyjnych, prześcieradeł oraz drobnego sprzętu medycznego – 7 pakietów.
DZP.262.21.2017 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 13 pakietów
DZP.262.25.2017 Dostawa cewników do trombektomii mechanicznej wraz z dzierżawą systemu oraz specjalistycznego sprzętu neuroradiologicznego do embolizacji zmian naczyniowych mózgu i rdzenia – 2 pakiety
DZP.262.33.2017 Dostawa elektrod podtwardówkowych i zestawów do drenażu lędźwiowego - 2 pakiety

Strony