Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP/270/179/16 Dostawa protez wewnątrznaczyniowych, korków naczyniowych, specjalistycznego drobnego sprzętu kardiologicznego, zastawek wszczepianych drogą przezcewnikową, prowadników specjalistycznych oraz systemu dostępu do procedur laparoskopowych – 8 pakietów.
DZP/270/188/16 Dostawa osprzętu, części i materiałów zużywalnych wielorazowych do aparatury medycznej – 16 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP/270/172/16 Dostawa podłoży mikrobiologicznych do diagnostyki mikrobiologicznej krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatora
DZP/270/184/16 Dostawa odczynników, materiałów kalibracyjnych, kontrolnych, zużywalnych i eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń parametrów układu krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatora podstawowego i zapasowego
DZP/270/182/16 Dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń morfologii krwi z różnicowaniem krwinek białych na min 5 populacji, oznaczeniem erytroblastów i retikulocytów wraz z dzierżawą analizatora
DZP/270/157/16 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz bielizny szpitalnej jednorazowego użytku – 21 pakietów
DZP/270/180/16 Dostawa worków foliowych
DZP/270/178/16 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych 97 pakietów
DZP/270/153/16 Dostawa hemo i plazmafiltrów, dializatorów, drenów i filtrów do hemodializ oraz materiałów zużywalnych do aparatu Prometheus – 4 pakiety
DZP/270/158/16 Dostawa odczynników laboratoryjnych, odczynników chemicznych, odczynników do diagnostyki in vitro – 24 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Strony