Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.118.2018 Dostawa osprzętu do systemu Carto
DZP.262.119.2018 Usługa naprawy sprzętu do diagnostyki endoskopowej firmy Olympus Zmiana terminu wpłaty wadium, składania i otwarcia ofert
DZP.262.119.2019 Dostawa produktów leczniczych z grupy Immunoglobulin Unieważnienie postępowania
DZP.262.120.2018 Dostawa produktów leczniczych - 8 pakietów
DZP.262.120.2019 Dostawa produktów leczniczych z grupy Immunoglobulin Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.121.2017 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego i kardiochirurgicznego - 7 pakietów
DZP.262.121.2018 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 16 pakietów.
DZP.262.121.2019 Dostawa produktów leczniczych z grupy Immunoglobulin Unieważnienie postępowania
DZP.262.12.2018 Usługi transportu sanitarnego dla SP CSK – 2 pakiety
DZP.262.12.2019 Dostawa procesorów mowy/dźwięku i implantów ślimakowych https://uckwum.ezamawiajacy.pl - adres platformy na której postępowanie jest opublikowane

Strony