Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Uwagi
DZP.262.201.2019 Usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla zakładów leczniczych UCK WUM.
DZPUCK.262.128.2020 Wykonanie robót budowlanych i prac instalacyjno- montażowych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym wraz z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń w celu wykonania adaptacji pomieszczeń i instalacji na potrzeby wstawienia i uruchomienia nowego rezonansu magnetycznego
DZP.262.152.2017 Wymiana sieci cieplnej wysokich parametrów w SP CSK
DZPUCK.262.069.2020 Zakup i dostawa cementu kostnego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/15166/details
DZPUCK.262.151.2020 Zakup i dostawa chemicznych produktów leczniczych oraz produktów biobójczych do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21524/details
DZPUCK.262.151.2020 Zakup i dostawa chemicznych produktów leczniczych oraz produktów biobójczych do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21524/details
DZPUCK.262.056.2020 Zakup i dostawa koncentratów dializacyjnych do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/14114/details
DZP.262.15.2019 Zakup i dostawa koncentratów dializacyjnych na potrzeby Stacji Dializ w podziale na 2 części
DZPUCK.262.156.2020 Zakup i dostawa leków działających na układ sercowo-naczyniowy (wg ATC grupa C) do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=siwz_tab&demandIdentity=25995
DZPUCK.262.013.2021 Zakup i dostawa opatrunków do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z dzierżawą kompatybilnych urządzeń https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/24740/details

Strony