Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj rosnąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP/270/90/16 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego -13 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
DZP/270/89/16 Usługa serwisowa aparatury do diagnostyki obrazowej – aparaty RTG, USG – 7 pakietów
DZP/270/88/16 Dostawa produktu leczniczego MYRIN
DZP/270/87/16 Usługa serwisowa urządzeń zasilania gwarantowanego (awaryjnego) zainstalowanego w SP CSK
DZP/270/86/16 Dostawa Specjalistycznego sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego, kanek Yankauer, drenów Redona - 3 pakiety
DZP/270/82/16 Dostawa mebli i wyposażenia dla Oddziału Intensywnej Terapii – 5 pakietów Uwagi: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP/270/81/16 Dostawa produktów leczniczych 39 pakietów
DZP/270/80/16 Dostawa zestawów do fotoforezy
DZP/270/79/16 Dostawa elektrod do termoablacji oraz wkładów do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu – 2 pakiety.
DZP/270/78/16 Dostawa zestawów do fotoforezy

Strony