Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj rosnąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.022.2020 Dostawa produktów do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą pomp. Składanie ofert: do dnia 24.01.2020 r. do godz. 10.00 wyniki postępowania
DZPUCK.262.021.2020 Dostawa wyrobów medycznych do operacji ortopedycznych i neurochirurgicznych w podziale na części. Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12707/details
DZPUCK.262.020.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych dostępnych w ramach programów lekowych do trzech lokalizacji UCK WUM. Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12289/details
DZPUCK.262.019.2020 Dostawa nabiału i wyrobów mleczarskich.
DZPUCK.262.017.2020 Dostawa wyrobów medycznych – endoprotez stawu biodrowego i reduktorów stożków w podziale na części https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/11835/details
DZPUCK.262.016.2020 Dostawa wyrobów medycznych – stentgraftów i systemu do zamykania miejsc po wkłuciu w podziale na części https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/11894/details
DZPUCK.262.015.2020 Usługi serwisowe aparatury medycznej w zakresie okresowych przeglądów technicznych i napraw. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12002/details
DZPUCK.262.014.2020 Dostawa wyrobów medycznych – sprzętu neuroradiologicznego do embolizacji w podziale na części https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12019/details
DZPUCK.262.013.2021 Zakup i dostawa opatrunków do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z dzierżawą kompatybilnych urządzeń https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/24740/details
DZPUCK.262.013.2020 Dostawa żywienia pozajelitowego, mleka i diet dojelitowych oraz akcesoriów do żywienia

Strony