Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Uwagi
DZP/80/IJ/2018 Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora Wcześniejsza część postępowania znajduje się pod linkiem:http://www.przetargi.dzieciatkajezus.pl/page2.php?ident=1633
DZPUCK.262.136.2020 Dostawa odczynników do automatycznego systemu posiewu krwi wraz z dzierżawą i posadowieniem analizatorów dla UCK WUM, DSK i CSK w Warszawie na okres 36 miesięcy, DZPUCK.262.136.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20853/details
DZP/270/76/16 Dostawa odczynników do badania krwi, odczynników laboratoryjnych, wyrobów diagnostycznych oraz odczynników chemicznych - 14 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
DZPUCK.262.006.2020 Dostawa odczynników do badań z zakresu diagnostyki alergologicznej wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu. https://uckwum.ezamawiajacy.pl - adres platformy na której postępowanie jest opublikowane
DZP/270/162/16 Dostawa odczynników do diagnostyki in-vitro
DZPUCK.262.131.2020 Dostawa odczynników do monitorowania terapii biologicznej wraz z dzierżawą czytnika dla DSK UCKWUM na okres 36 miesięcy https://uckwum.ezamawiajacy.pl
DZPUCK.262.033.2020 Dostawa odczynników do oznaczania leków immunosupresyjnych kompatybilnych z aparatem Cobas 6000 firmy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
DZPUCK.262.163.2020 Dostawa odczynników do prowadzenia badań metodą elektroforetyczną we krwi i surowicy, metodą immunofiksacji w surowicy krwi, moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym wraz z dzierżawą zespołu urządzeń https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21456/details
DZP/270/182/16 Dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń morfologii krwi z różnicowaniem krwinek białych na min 5 populacji, oznaczeniem erytroblastów i retikulocytów wraz z dzierżawą analizatora
DZPUCK.262.138.2020 Dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń na aparacie QTRAP 4500 metodą LC-MS/MS wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu dla UCK WUM DSK w Warszawie na okres 36 miesięcy https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20265/details

Strony