Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj rosnąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.131.2020 Dostawa odczynników do monitorowania terapii biologicznej wraz z dzierżawą czytnika dla DSK UCKWUM na okres 36 miesięcy https://uckwum.ezamawiajacy.pl
DZPUCK.262.130.2020 Dostawa wyrobów medycznych – sond do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS), prowadników do pomiaru FFR wraz z dzierżawą kompatybilnych urządzeń na potrzeby Pracowni Hemodynamiki SKDJ https://uckwum.ezamawiajacy.pl
DZPUCK.262.128.2020 Wykonanie robót budowlanych i prac instalacyjno- montażowych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym wraz z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń w celu wykonania adaptacji pomieszczeń i instalacji na potrzeby wstawienia i uruchomienia nowego rezonansu magnetycznego
DZPUCK.262.126.2020 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20213/details
DZPUCK.262.125.2020 Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/19441/details
DZPUCK.262.124.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prac modernizacyjno-budowlanych zadania pn. Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Immunogenetyki, Kliniki Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii przeznaczonych do diagnostyki transplantacyjnej https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/17726/details
DZPUCK.262.122.2020 Dostawa urządzenia do Real Time PCR, pojemników do przechowywania i transportu narządów w hipotermii prostej (cooler box) ze stałym pomiarem i rejestrowaniem temperatury w podziale na pakiety NR DZPUCK.262.122.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/22227
DZPUCK.262.121.2020 Dostawa produktu leczniczego Nusinersenum dla UCKWUM stosowanego w ramach programu lekowego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20944/details
DZPUCK.262.120.2020 Dostawa jednorazowych sterylnych bipolarnych sond do ablacji zwężeń łagodnych i złośliwych dróg żółciowych i trzustkowych https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/23765
DZPUCK.262.119.2020 Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika tlenu ciekłego dla UCK WUM, DSK, CSK i SKDJ w Warszawie, DZPUCK.262.119.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20221/details

Strony