Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj rosnąco Uwagi
DZPUCK.262.078.2020 Kompleksowa realizacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej wraz z instalacjami towarzyszącymi zasilającymi odcinek C bloku D piętro IV w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Banacha 1a
DZPUCK.262.125.2020 Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/19441/details
DZPUCK.262.139.2020 Kompleksowa dostawa energii cieplnej, nr DZPUCK.262.139.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/25446
DZPUCK.262.086.2020 Dzierżawa urządzeń drukujących dla UCK WUM
DZPUCK.262.164.2020 Dzierżawa szaf do odzieży operacyjnej dla zakładów leczniczych UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21113/details
DZPUCK.262.107.2020 Dzierżawa szaf do odzieży operacyjnej dla zakładów leczniczych UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/18960/details
DZP.262.130.2017 Dzierżawa respiratorów i koncentratorów tlenowych – 2 pakiety
DZPUCK.262.063.2020 Dzierżawa aparatury i sprzętu endoskopowego dla Pracowni Endoskopowej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Pracowni Endoskopowej Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Ośrodka Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii na okres 5 miesięcy
DZP/270/17/16 Dzierżawa aparatu Genius 90 wraz z dostawą osprzętu oraz dostawa linii i koncentratów do dializ - 4 pakiety zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.47.2019 Dzierżawa aparatu do wykonywania badań urodynamicznych wraz ze sprzętem jednorazowego użytku zabezpieczającym wykonanie 480 badań przez okres 12 miesięcy

Strony