Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP/270/06/17 Dostawa drobnego sprzętu medycznego i rękawic - 7 pakietów
DZP/270/01/17 Dostawa produktów leczniczych 11 pakietów
DZP/270/196/16 Dostawa materiałów jednorazowego użytku i płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą urządzenia.
DZP/270/187/16 Dostawa stymulatorów i defibrylatorów wraz z osprzętem oraz zestawów do wprowadzania elektrod – 9 pakietów
DZP/270/197/16 Dostawa produktów leczniczych - 3 pakiety
DZP/270/181/16 Dostawa elektrod igłowych koncentrycznych wraz z akcesoriami
DZP/270/176/16 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu kardiologicznego – 7 pakietów
DZP/270/179/16 Dostawa protez wewnątrznaczyniowych, korków naczyniowych, specjalistycznego drobnego sprzętu kardiologicznego, zastawek wszczepianych drogą przezcewnikową, prowadników specjalistycznych oraz systemu dostępu do procedur laparoskopowych – 8 pakietów.
DZP/270/188/16 Dostawa osprzętu, części i materiałów zużywalnych wielorazowych do aparatury medycznej – 16 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP/270/172/16 Dostawa podłoży mikrobiologicznych do diagnostyki mikrobiologicznej krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatora

Strony