Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP/270/132/16 Dostawa stymulatorów wraz z osprzętem
DZP/270/119/16 Dostawa licencji bazy danych oraz przeniesienie danych z systemu CliniNET wraz z niezbędną konfiguracją. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
DZP/270/125/16 Dostawa fartuchów operacyjnych Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
DZP/270/127/16 Dostawa produktów leczniczych - 2 pakiety
DZP/270/110/16 Dostawa osprzętu do wiertarki elektrycznej oraz zastawek średniociśnieniowych i komorowych wraz z osprzętem - 5 pakietów zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP/270/117/16 Usługa serwisowa aparatury do diagnostyki obrazowej – aparaty RTG, USG – 3 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
DZP/270/107/16 Usługa serwisowa aparatów do znieczulenia ogólnego, respiratorów – 5 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP/270/111/16 Dostawa osprzętu, części i materiałów zużywalnych wielorazowych do aparatury medycznej - 73 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP/270/114/16 Dostawa produktów leczniczych - 4 pakiety
DZP/270/90/16 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego -13 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Strony