Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP/270/184/16 Dostawa odczynników, materiałów kalibracyjnych, kontrolnych, zużywalnych i eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń parametrów układu krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatora podstawowego i zapasowego
DZP/270/182/16 Dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń morfologii krwi z różnicowaniem krwinek białych na min 5 populacji, oznaczeniem erytroblastów i retikulocytów wraz z dzierżawą analizatora
DZP/270/157/16 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz bielizny szpitalnej jednorazowego użytku – 21 pakietów
DZP/270/180/16 Dostawa worków foliowych
DZP/270/178/16 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych 97 pakietów
DZP/270/153/16 Dostawa hemo i plazmafiltrów, dializatorów, drenów i filtrów do hemodializ oraz materiałów zużywalnych do aparatu Prometheus – 4 pakiety
DZP/270/158/16 Dostawa odczynników laboratoryjnych, odczynników chemicznych, odczynników do diagnostyki in vitro – 24 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
DZP/270/165/16 Dostawa protez głosowych – 3 pakiety Uwagi: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
DZP/270/170/16 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych 37 pakietów
DZP/270/160/16 Dostawa papierowych bonów towarowo - usługowych dla pracowników SPCSK

Strony