Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP/270/146/16 Dostawa produktów leczniczych 2 pakiety
DZP/270/139/16 Dostawa produktów leczniczych 27 pakietów
DZP/270/145/16 Dostawa produktów leczniczych do leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową
DZP/270/135/16 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych - 183 pakiety
DZP/270/134/16 Dostawę sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPCSK” Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
DZP/270/122/16 Dostawa wyrobów diagnostycznych
DZP/270/123/16 Dostawa sprzętu laparoskopowego, staplerów oraz ładunków do staplerów -4 pakiety
DZP/270/128/16 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych, zużywalnych i innych do identyfikacji drobnoustrojów w oparciu o technikę MALDI-TOF wraz z dzierżawą analizatora
DZP/270/130/16 Dostawa produktów leczniczych - 4 pakiety
DZP/270/131/16 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego - 4 pakiety

Strony