Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.152.2019 Dostawa cytometru przepływowego z wyposażeniem dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019”
DZP.262.177.2019 Dostawa termocyklerów dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019”
DZP.262.109.2019 Dostawa produktów leczniczych - Pomalidomidum Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
DZP.262.123.2019 Dostawa produktów leczniczych z grupy Immunoglobulin Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.153.2019 Dostawa mikroskopów dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019” w podziale na części: Część 1: Dostawa mikroskopów badawczych w układzie prostym; Część 2: Dostawa mikroskopów do badań biologicznych; Część 3: Dostawa mikroskopu badawczego z kontrastem fazowym i torem wizyjnym
DZP.262.79.2019 Dostawa produktów do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą pomp.
DZP.262.103.2019 Usługi transportu pacjentów DSK UCK WUM i usługi transportu pacjentów UCK WUM (DSK, CSK, SK DJ)
DZP.262.28.2019 Dostawa warzyw i owoców świeżych, mrożonych i warzyw konserwowych Zawiadomienie o wynikach postępowania w części 1 (Warzywa i owoce świeże)
DZP.262.131.2019 Dostawa produktu leczniczego Daratumumabum Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.134.2019 Dostawa produktu leczniczego Karfilzomib. Zawiadomienie o wynikach postępowania

Strony