Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.006.2020 Dostawa odczynników do badań z zakresu diagnostyki alergologicznej wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu. https://uckwum.ezamawiajacy.pl - adres platformy na której postępowanie jest opublikowane
DZPUCK.262.028.2020 Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Dzieciątka Jezus UCK WUM w lokalizacji Lindleya 4, 02-005 Warszawa. Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr 1
DZPUCK.262.029.2020 Dostawa, wymiana zespołu lampy do urządzenia angiograficznego typ Artis zee ceiling dla Pracowni Badań Naczyniowych i Radiologii Interwencyjnej
DZPUCK.262.019.2020 Dostawa nabiału i wyrobów mleczarskich.
DZPUCK.262.002.2020 Zakup i dostawa wyrobów medycznych do zabiegów terapii ciągłej nerkozastępczej wraz z dzierżawą 9 aparatów do trzech lokalizacji UCK WUM
DZPUCK.262.022.2020 Dostawa produktów do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą pomp. Składanie ofert: do dnia 24.01.2020 r. do godz. 10.00 wyniki postępowania
DZPUCK.262.010.2020 Rozbudowa plikowej macierzy dyskowej i systemu pamięci centralnej na potrzeby diagnostyki obrazowej
DZP.262.161.2019 Dostawa wody za pomocą sieci wodociągowej wraz z odprowadzeniem ścieków do sieci kanalizacyjnej do obiektów UCK WUM
DZP.262.224.2019 Dostawa zestawu laparoskopowego z wyposażeniem, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi urządzenia dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM – zakup finansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości
DZP.262.225.2019 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi urządzenia dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM – zakup finansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

Strony