Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.058.2020 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii do trzech lokalizacji UCK WUM. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/19313
DZPUCK.262.078.2020 Kompleksowa realizacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej wraz z instalacjami towarzyszącymi zasilającymi odcinek C bloku D piętro IV w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Banacha 1a
DZPUCK.262.052.2020 Dostawa świeżego drobiu i podrobów https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/14568/details
DZPUCK.262.067.2020 Usługa opieki serwisowej i bieżącego nadzoru autorskiego nad systemem medycznym CliniNET użytkowanym w UCKWUM Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
DZPUCK.262.026.2020 DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO W WARSZAWIE DZPUCK.262.026.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=18566
DZPUCK.262.053.2020 Modernizacja i remont pomieszczeń CSK w latach 2020/2021 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/14134/details
DZPUCK.262.056.2020 Zakup i dostawa koncentratów dializacyjnych do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/14114/details
DZPUCK.262.024.2020 Dostawa asortymentu jednorazowego użytku wraz z dzierżawą 2 urządzeń do podawania kontrastu https://uckwum.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=18280
DZPUCK.262.049.2020 Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12063/details
DZPUCK.262.045.2020 Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/13331/details

Strony