Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.186.2019 Usługa opieki serwisowej i gwarancyjnej oraz usługa opieki konsultacyjnej nad systemem Simple.ERP użytkowanym w UCK WUM Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
DZP.262.192.2019 Nadzór autorski i usługa serwisu systemu InfoMedica/AMMS.
DZP.262.216.2019 Dostawa nabiału i wyrobów mleczarskich. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
DZP.262.201.2019 Usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla zakładów leczniczych UCK WUM.
DZP.262.214.2019 Dostawa ultrasonografu z wyposażeniem dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019”
DZP.262.215.2019 Rozbudowa systemu monitorowania pacjenta dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019”
DZP.262.197.2019 Dostawa, wymiana lampy do urządzenia angiograficznego dla Ośrodka Naczyniowego Zakładu Radiologii
DZP.262.183.2019 Dostawa nabiału i wyrobów mleczarskich.
DZP.262.108.2019 Dostawa produktów leczniczych - Eltrombopagum Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.124.2019 Dostawa filtrów powietrza do central wentylacyjnych, nawiewników, stropów laminarnych, szaf klimatyzacji precyzyjnej i klimakonwektorów wraz z odbiorem filtrów zużytych dla trzech obiektów szpitali UCK WUM Zawiadomienie o wynikach postępowania

Strony