Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.136.2019 Dostawa produktów leczniczych Blinatumomab oraz Toxinum botulinicum typu A. Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.119.2019 Dostawa produktów leczniczych z grupy Immunoglobulin Unieważnienie postępowania
DZP.262.121.2019 Dostawa produktów leczniczych z grupy Immunoglobulin Unieważnienie postępowania
DZP.262.32.2019 Dostawa przypraw, dodatków i artykułów sypkich Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.133.2019 Dostawa produktów leczniczych: Piperacillinum + Tazobactamum, Meropenemum, Paramagnetyczny środek kontrastowy do badań rezonansu magnetycznego. Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.144.2019 Dostawa i wdrożenie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego w zakresie mikrobiologii i epidemiologii Rozstrzygnięcie postępowania
DZP.262.135.2019 Dostawa produktów leczniczych Clindamycinum oraz Basiliximab Unieważnienie postępowania
DZP.262.29.2019 Dostawa mięsa wołowego i wieprzowego Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.30.2019 Dostawa wędlin Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.31.2019 Dostawa pieczywa świeżego Zawiadomienie o wynikach postępowania

Strony