Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.21.2017 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 13 pakietów
DZP.262.25.2017 Dostawa cewników do trombektomii mechanicznej wraz z dzierżawą systemu oraz specjalistycznego sprzętu neuroradiologicznego do embolizacji zmian naczyniowych mózgu i rdzenia – 2 pakiety
DZP.262.33.2017 Dostawa elektrod podtwardówkowych i zestawów do drenażu lędźwiowego - 2 pakiety
DZP.262.30.2017 Dostawa odczynników, materiałów kalibracyjnych, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do wykonania oznaczeń parametrów gazometrycznych, elektrolitów i metabolitów wraz z dzierżawą 7 analizatorów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.22.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych, odczynników chemicznych, odczynników do diagnostyki in vitro, akcesoriów laboratoryjnych oraz wyrobów diagnostycznych - 19 pakietów
DZP.262.32.2017 Dostawa produktów leczniczych 12 pakietów
DZP.262.26.2017 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 4 pakiety
DZP.262.27.2017 Dostawa artykułów biurowych
DZP.262.24.2017 Konserwacja dźwigów w ilości 23 szt. w SPCSK oraz usługi pogotowia dźwigowego
DZP.262.14.2017 Dostawa implantów pniowych oraz ślimakowych – 2 pakiety

Strony