Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.65.2017 Modernizacja i remont pomieszczeń SP CSK w latach 2017/2018 Zamawiający dodatkowo zamieszcza Załącznik nr 5a do Formularza oferty - Kosztorys nakladczy sanitarny w formacie ath
DZP.262.62.2017 Dostawa produktów leczniczych 13 pakietów
DZP.262.47.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych, odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą urządzenia, probówek, pasków do pomiaru glukozy wraz z dzierżawą glukometrów oraz odczynników chemicznych - 10 pakietów
DZP.262.59.2017 Dostawa stabilizatorów serca, elektrod do zewnętrznej defibrylacji i zestawów do drenażu opłucnej i śródpiersia - 3 pakiety
DZP.262.60.2017 Dostawa produktów leczniczych (insulina) - 26 pakietów
DZP.262.39.2017 Dzierżawa aparatu do monitorowania czynności nerwów wraz z sukcesywnymi dostawami materiałów zużywalnych
DZP.262.54.2017 Dostawa produktów leczniczych 47 pakietów
DZP.262.61.2017 Dostawa pomp insulinowych - 2 pakiety
DZP.262.64.2017 Dostawa artykułów biurowych
DZP.262.51.2017 Dostawa materiałów i osprzętu elektrycznego do SPCSK

Strony