Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.16.2017 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu radiologicznego, filmów RTG oraz wkładów do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu – 3 pakiety.
DZP/270/09/17 Dostawa pomp baklofenowych wraz z zestawami do uzupełniania leku
DZP/270/05/17 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 8 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP/270/06/17 Dostawa drobnego sprzętu medycznego i rękawic - 7 pakietów
DZP/270/01/17 Dostawa produktów leczniczych 11 pakietów
DZP/270/196/16 Dostawa materiałów jednorazowego użytku i płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą urządzenia.
DZP/270/187/16 Dostawa stymulatorów i defibrylatorów wraz z osprzętem oraz zestawów do wprowadzania elektrod – 9 pakietów
DZP/270/197/16 Dostawa produktów leczniczych - 3 pakiety
DZP/270/181/16 Dostawa elektrod igłowych koncentrycznych wraz z akcesoriami
DZP/270/176/16 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu kardiologicznego – 7 pakietów

Strony