Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Uwagi
DZP.262.159.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych - 5 pakietów
DZP/270/158/16 Dostawa odczynników laboratoryjnych, odczynników chemicznych, odczynników do diagnostyki in vitro – 24 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
DZP.262.22.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych, odczynników chemicznych, odczynników do diagnostyki in vitro, akcesoriów laboratoryjnych oraz wyrobów diagnostycznych - 19 pakietów
DZP.262.96.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych, odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych - 13 pakietów
DZP.262.47.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych, odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą urządzenia, probówek, pasków do pomiaru glukozy wraz z dzierżawą glukometrów oraz odczynników chemicznych - 10 pakietów
DZP.262.139.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych – 8 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.113.2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz wyrobów diagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora - 9 pakietów Zmiana nazwy przedmiotu zamówienia, Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.181.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą automatycznej stacji roboczej Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.149.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora
DZP.262.134.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów - 3 pakiety

Strony