Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj rosnąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.033.2020 Dostawa odczynników do oznaczania leków immunosupresyjnych kompatybilnych z aparatem Cobas 6000 firmy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
DZPUCK.262.032.2021 Usługa serwisowa aparatury medycznej w zakresie okresowych przeglądów technicznych https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/28086/details
DZPUCK.262.031.2020 Dostawa probówek i kuwet do oznaczania czasu krzepliwości krwi wraz z dzierżawą aparatów https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/11791/details
DZPUCK.262.029.2020 Dostawa, wymiana zespołu lampy do urządzenia angiograficznego typ Artis zee ceiling dla Pracowni Badań Naczyniowych i Radiologii Interwencyjnej
DZPUCK.262.028.2020 Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Dzieciątka Jezus UCK WUM w lokalizacji Lindleya 4, 02-005 Warszawa. Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr 1
DZPUCK.262.027.2020 Dostawa immunoglobulin ludzkich normalnych do podawania w ramach programów lekowych do trzech lokalizacji UCK WUM Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12298/details
DZPUCK.262.026.2020 DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO W WARSZAWIE DZPUCK.262.026.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=18566
DZPUCK.262.025.2020 Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów ortopedycznych w podziale na 7 części wraz z dzierżawą urządzenia w części 3. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=17443
DZPUCK.262.024.2020 Dostawa asortymentu jednorazowego użytku wraz z dzierżawą 2 urządzeń do podawania kontrastu https://uckwum.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=18280
DZPUCK.262.023.2020 Dostawa wyrobów medycznych – implantów ortopedycznych do zabiegów operacyjnych urazowych w podziale na części

Strony