Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj rosnąco Uwagi
DZPUCK.262.020.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych dostępnych w ramach programów lekowych do trzech lokalizacji UCK WUM. Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12289/details
DZPUCK.262.093.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych dostępnych w ramach programów lekowych do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/18107/details
DZPUCK.262.161.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych do trzech lokalizacji UCK WUM w podziale na części. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21500/details
DZPUCK.262.071.2020 Zakup i dostawa preparatów do czyszczenia, dezynfekcji aparatów do hemodializ i hemofiltracji do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/16024/details
DZPUCK.262.013.2021 Zakup i dostawa opatrunków do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z dzierżawą kompatybilnych urządzeń https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/24740/details
DZPUCK.262.156.2020 Zakup i dostawa leków działających na układ sercowo-naczyniowy (wg ATC grupa C) do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=siwz_tab&demandIdentity=25995
DZP.262.15.2019 Zakup i dostawa koncentratów dializacyjnych na potrzeby Stacji Dializ w podziale na 2 części
DZPUCK.262.056.2020 Zakup i dostawa koncentratów dializacyjnych do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/14114/details
DZPUCK.262.151.2020 Zakup i dostawa chemicznych produktów leczniczych oraz produktów biobójczych do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21524/details
DZPUCK.262.151.2020 Zakup i dostawa chemicznych produktów leczniczych oraz produktów biobójczych do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21524/details

Strony