Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj rosnąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.148.2020 Dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych: barwników, olejów, kwasów hialuronowych, sond do tonometru iCare Pro, osłonek do sondy UBM Lin50, sond do aparatu USG Aviso, płynów irygacyjnych BSS dla Kliniki Okulistyki SKDJ. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=24956
DZPUCK.262.146.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii do trzech lokalizacji UCK WUM. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20162/details
DZPUCK.262.143.2020 Obsługa serwisowa mikroskopów w zakresie okresowych przeglądów technicznych https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20225/details
DZPUCK.262.141.2020 Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń z zakresu immunologii transfuzjologicznej, wraz z dzierżawą analizatorów automatycznych, systemu manualnego, sprzętu komputerowego do obsługi oprogramowania Pracowni Serologii i Banku Krwi oraz urządzeń pomocniczych na okres 36 miesięcy dla UCK WUM lokalizacja DSK, CSK, SKDJ https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/25975
DZPUCK.262.140.2020 Usługi transportu zwłok, nr DZPUCK.262.140.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/24071
DZPUCK.262.139.2020 Kompleksowa dostawa energii cieplnej, nr DZPUCK.262.139.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/25446
DZPUCK.262.138.2020 Dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń na aparacie QTRAP 4500 metodą LC-MS/MS wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu dla UCK WUM DSK w Warszawie na okres 36 miesięcy https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20265/details
DZPUCK.262.136.2020 Dostawa odczynników do automatycznego systemu posiewu krwi wraz z dzierżawą i posadowieniem analizatorów dla UCK WUM, DSK i CSK w Warszawie na okres 36 miesięcy, DZPUCK.262.136.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20853/details
DZPUCK.262.135.2020 Dostawa sprzętu medycznego i narzędzi chirurgicznych dla szpitali UCKWUM nr DZPUCK.262.135.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/23221
DZPUCK.262.134.2020 Dostawa produktów wysokospecjalistycznych do zabiegów w obrębie łożyska płucnego, wieńcowego i obwodowego stosowanych w Pracowni Hemodynamiki Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii SKDJ UCK WUM w podziale na 32 części. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=24538

Strony