Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.116.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/18188/details
DZPUCK.262.093.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych dostępnych w ramach programów lekowych do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/18107/details
DZPUCK.262.104.2020 Usługa transportu sanitarnego i transportu posiłków dla UCK WUM nr DZPUCK.262.104.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/22840
DZPUCK.262.113.2020 Dostawa opasek gipsowych i podkładów podgipsowych do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/22564
DZPUCK.262.109.2020 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do dializy otrzewnowej ADO, CADO. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/22468
DZPUCK.262.128.2020 Wykonanie robót budowlanych i prac instalacyjno- montażowych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym wraz z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń w celu wykonania adaptacji pomieszczeń i instalacji na potrzeby wstawienia i uruchomienia nowego rezonansu magnetycznego
DZPUCK.262.124.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prac modernizacyjno-budowlanych zadania pn. Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Immunogenetyki, Kliniki Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii przeznaczonych do diagnostyki transplantacyjnej https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/17726/details
DZPUCK.262.122.2020 Dostawa urządzenia do Real Time PCR, pojemników do przechowywania i transportu narządów w hipotermii prostej (cooler box) ze stałym pomiarem i rejestrowaniem temperatury w podziale na pakiety NR DZPUCK.262.122.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/22227
DZPUCK.262.105.2020 Dostawa elektrod bipolarnych do zabiegów ablacji kardiochirurgicznej wraz z dzierżawą generatora i osprzętu niezbędnego do wykonania 40 ablacji kardiochirurgicznych. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/22119
DZP/DZPUCK.262.092.2020 Dostawa i montaż 6 sztuk dźwigów wraz z demontażem dźwigów podlegających wymianie NR DZP/DZPUCK.262.092.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/22039

Strony