Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.155.2020 Dostawa środka biobójczego do dezynfekcji pomieszczeń do zastosowania w urządzeniach do wytwarzania suchej mgły https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20542/details
DZPUCK.262.138.2020 Dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń na aparacie QTRAP 4500 metodą LC-MS/MS wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu dla UCK WUM DSK w Warszawie na okres 36 miesięcy https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20265/details
DZPUCK.262.148.2020 Dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych: barwników, olejów, kwasów hialuronowych, sond do tonometru iCare Pro, osłonek do sondy UBM Lin50, sond do aparatu USG Aviso, płynów irygacyjnych BSS dla Kliniki Okulistyki SKDJ. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=24956
DZPUCK.262.158.2020 Dostawa elektrod ablacyjnych chłodzonych wraz z dzierżawą systemu ablacyjnego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20297/details
DZPUCK.262.119.2020 Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika tlenu ciekłego dla UCK WUM, DSK, CSK i SKDJ w Warszawie, DZPUCK.262.119.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20221/details
DZPUCK.262.126.2020 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20213/details
DZPUCK.262.143.2020 Obsługa serwisowa mikroskopów w zakresie okresowych przeglądów technicznych https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20225/details
DZPUCK.262.096.2020 Dostawa elektrod diagnostycznych typu Lasso, DZPUCK.262.096.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20159/details
DZPUCK.262.146.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii do trzech lokalizacji UCK WUM. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20162/details
DZPUCK.262.134.2020 Dostawa produktów wysokospecjalistycznych do zabiegów w obrębie łożyska płucnego, wieńcowego i obwodowego stosowanych w Pracowni Hemodynamiki Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii SKDJ UCK WUM w podziale na 32 części. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=24538

Strony