Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.125.2020 Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/19441/details
DZPUCK.262.140.2020 Usługi transportu zwłok, nr DZPUCK.262.140.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/24071
DZPUCK.262.131.2020 Dostawa odczynników do monitorowania terapii biologicznej wraz z dzierżawą czytnika dla DSK UCKWUM na okres 36 miesięcy https://uckwum.ezamawiajacy.pl
DZPUCK.262.120.2020 Dostawa jednorazowych sterylnych bipolarnych sond do ablacji zwężeń łagodnych i złośliwych dróg żółciowych i trzustkowych https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/23765
DZPUCK.262.107.2020 Dzierżawa szaf do odzieży operacyjnej dla zakładów leczniczych UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/18960/details
DZPUCK.262.111.2020 Dostawa artykułów gospodarczych, dozowników, baterii, mopów i stelaży, naczyń jednorazowych, dozowników łokciowych, mydła, płynów, Microsystemów, woreczków i saszetek transportowych. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/login (ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT , MODYFIKACJA SIWZ)
DZPUCK.262.130.2020 Dostawa wyrobów medycznych – sond do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS), prowadników do pomiaru FFR wraz z dzierżawą kompatybilnych urządzeń na potrzeby Pracowni Hemodynamiki SKDJ https://uckwum.ezamawiajacy.pl
DZPUCK.262.106.2020 Usługa w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych dla zakładów leczniczych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/
DZPUCK.262.135.2020 Dostawa sprzętu medycznego i narzędzi chirurgicznych dla szpitali UCKWUM nr DZPUCK.262.135.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/23221
DZPUCK.262.137.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prac modernizacyjno-budowlanych zadania pn. Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Immunogenetyki, Kliniki Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii przeznaczonych do diagnostyki transplantacyjnej https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/18470/details

Strony