Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.049.2020 Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12063/details
DZPUCK.262.045.2020 Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/13331/details
DZPUCK.262.063.2020 Dzierżawa aparatury i sprzętu endoskopowego dla Pracowni Endoskopowej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Pracowni Endoskopowej Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Ośrodka Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii na okres 5 miesięcy
DZPUCK.262.064.2020 Realizacja termomodernizacji budynku użyteczności publicznej E w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie
DZPUCK.262.035.2020 „Dostawa zamkniętego systemu jednorazowego użytku do pobierania krwi metodą aspiracyjno-próżniową wraz z dzierżawą elektronicznego czytnika do OB i statywów do probówek laboratoryjnych.” https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12763/details
DZPUCK.262.041.2020 Dostawa radiofarmaceutycznych produktów leczniczych i odczynników izotopowych https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=17552
DZPUCK.262.047.2020 Dostawa – wyrobów medycznych i leków (leczenie EB) nr DZPUCK.262.047.2020 Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=17553
DZPUCK.262.021.2020 Dostawa wyrobów medycznych do operacji ortopedycznych i neurochirurgicznych w podziale na części. Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12707/details
DZPUCK.262.025.2020 Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów ortopedycznych w podziale na 7 części wraz z dzierżawą urządzenia w części 3. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=17443
DZPUCK.262.031.2020 Dostawa probówek i kuwet do oznaczania czasu krzepliwości krwi wraz z dzierżawą aparatów https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/11791/details

Strony