Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Uwagi
DZP.262.177.2017 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kserokopiarek dla potrzeb SPCSK.
DZP.262.51.2017 Dostawa materiałów i osprzętu elektrycznego do SPCSK
DZP/270/196/16 Dostawa materiałów jednorazowego użytku i płynów do wykonywania terapii nerkozastępczych wraz z dzierżawą urządzenia.
DZP.262.37.2018 Dostawa materiałów szewnych, klipsownicy oraz klipsów – 30 pakietów.
DZP.262.103.2018 Dostawa materiałów szewnych - 2 pakiety
DZP.262.138.2018 Dostawa materiałów szewnych - 4 pakiety
DZP/270/82/16 Dostawa mebli i wyposażenia dla Oddziału Intensywnej Terapii – 5 pakietów Uwagi: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.29.2019 Dostawa mięsa wołowego i wieprzowego Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.153.2019 Dostawa mikroskopów dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019” w podziale na części: Część 1: Dostawa mikroskopów badawczych w układzie prostym; Część 2: Dostawa mikroskopów do badań biologicznych; Część 3: Dostawa mikroskopu badawczego z kontrastem fazowym i torem wizyjnym
DZP.262.130.2019 Dostawa mikroskopu badawczego z kontrastem fazowym i torem wizyjnym wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi urządzeń dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019”

Strony