Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Uwagi
DZP.262.185.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą urządzenia - 6 pakietów
DZPUCK.262.011.2020 Dostawa odczynników laboratoryjnych, zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych i zużywalnych dla UCK WUM
DZP/270/184/16 Dostawa odczynników, materiałów kalibracyjnych, kontrolnych, zużywalnych i eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń parametrów układu krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatora podstawowego i zapasowego
DZP.262.30.2017 Dostawa odczynników, materiałów kalibracyjnych, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do wykonania oznaczeń parametrów gazometrycznych, elektrolitów i metabolitów wraz z dzierżawą 7 analizatorów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP/270/128/16 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych, zużywalnych i innych do identyfikacji drobnoustrojów w oparciu o technikę MALDI-TOF wraz z dzierżawą analizatora
DZP/270/141/16 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych, zużywalnych i innych do identyfikacji drobnoustrojów w oparciu o technikę MALDI-TOF wraz z dzierżawą analizatora Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.27.2018 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do wykonania oznaczeń
DZP.262.21.2018 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznej stacji roboczej do izolacji kwasów nukleinowych,amplifikatora PCR z detekcją w czasie rzeczywistym
DZPUCK.262.113.2020 Dostawa opasek gipsowych i podkładów podgipsowych do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/22564
DZP.262.10.2019 Dostawa opatrunków w podziale na 17 części https://uckwum.ezamawiajacy.pl - adres platformy na której postępowanie jest opublikowane

Strony