Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.103.2019 Usługi transportu pacjentów DSK UCK WUM i usługi transportu pacjentów UCK WUM (DSK, CSK, SK DJ)
DZP.262.28.2019 Dostawa warzyw i owoców świeżych, mrożonych i warzyw konserwowych Zawiadomienie o wynikach postępowania w części 1 (Warzywa i owoce świeże)
DZP.262.131.2019 Dostawa produktu leczniczego Daratumumabum Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.134.2019 Dostawa produktu leczniczego Karfilzomib. Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.136.2019 Dostawa produktów leczniczych Blinatumomab oraz Toxinum botulinicum typu A. Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.119.2019 Dostawa produktów leczniczych z grupy Immunoglobulin Unieważnienie postępowania
DZP.262.121.2019 Dostawa produktów leczniczych z grupy Immunoglobulin Unieważnienie postępowania
DZP.262.32.2019 Dostawa przypraw, dodatków i artykułów sypkich Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.133.2019 Dostawa produktów leczniczych: Piperacillinum + Tazobactamum, Meropenemum, Paramagnetyczny środek kontrastowy do badań rezonansu magnetycznego. Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.144.2019 Dostawa i wdrożenie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego w zakresie mikrobiologii i epidemiologii Rozstrzygnięcie postępowania

Strony