Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.10.2019 Dostawa opatrunków w podziale na 17 części https://uckwum.ezamawiajacy.pl - adres platformy na której postępowanie jest opublikowane
DZP.262.104.2019 zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego w zakresie w podziale na 2 pakiety (części): Pakiet (część) 1 – Sprzęt komputerowy, Pakiet (część) 2 – Zestawy do analizy obrazów DICOM wraz z licencjami Termin składania ofert upływa dnia 15.07.2019 r. o godz. 10:00
DZP.262.84.2019 Dostawa immunoglobulin ludzkich do leczenia wtórnych niedoborów odporności, odrzutów przeszczepionych narządów oraz chorób o podłożu immunologicznym wybór najkorzystniejszej oferty
DZP.262.85.2019 Dostawa immunoglobuliny ludzkiej przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B wybór najkorzystniejszej oferty
DZP.262.101.2019 Zakup i dostawa stołu zabiegowego 1 szt. Wybór najkorzystniejszej oferty
DZP.262.113.2019 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0029/16 dla Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii UCK WUM w zakresie: Pakiet (Część) 1: Sprzęt komputerowy, Pakiet (Część) 2 Sprzęt serwerowy
DZP.262.43.2019 Zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego w zakresie: sprzęt komputerowy, zestawy do analizy obrazów DICOM wraz z licencjami, oprogramowanie do zaawansowanej analizy ilościowej tomografii komputerowych, integracja z PACS Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
DZP.262.69.2019 Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobuliny wybór najkorzystniejszej oferty
DZP.262.70.2019 Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobuliny wybór najkorzystniejszej oferty
DZP.262.66.2019 Dostawa specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego w podziale na 4 części Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

Strony