Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.214.2019 Dostawa ultrasonografu z wyposażeniem dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019”
DZP.262.215.2019 Rozbudowa systemu monitorowania pacjenta dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019”
DZP.262.197.2019 Dostawa, wymiana lampy do urządzenia angiograficznego dla Ośrodka Naczyniowego Zakładu Radiologii
DZP.262.183.2019 Dostawa nabiału i wyrobów mleczarskich.
DZP.262.108.2019 Dostawa produktów leczniczych - Eltrombopagum Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.124.2019 Dostawa filtrów powietrza do central wentylacyjnych, nawiewników, stropów laminarnych, szaf klimatyzacji precyzyjnej i klimakonwektorów wraz z odbiorem filtrów zużytych dla trzech obiektów szpitali UCK WUM Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.130.2019 Dostawa mikroskopu badawczego z kontrastem fazowym i torem wizyjnym wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi urządzeń dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019”
DZP.262.107.2019 Dostawa produktów leczniczych w podziale na 2 części - Pazopanibum i Alirocumabum Zawiadomienie o wynikach postępowania w części 1 (Pazopanibum)
DZP.262.199.2019 Usługi transportu pacjentów DSK UCK WUM i usługi transportu pacjentów UCK WUM (DSK, CSK, SK DJ).
DZP.262.67.2019 Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobuliny Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Strony