Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.015.2020 Usługi serwisowe aparatury medycznej w zakresie okresowych przeglądów technicznych i napraw. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12002/details
DZPUCK.262.044.2020 Dostawa, wymiana lampy oraz modułu SCMV3 do urządzenia angiograficznego typ Artis zee floor dla Pododdziału Kardiologii Inwazyjnej
DZPUCK.262.016.2020 Dostawa wyrobów medycznych – stentgraftów i systemu do zamykania miejsc po wkłuciu w podziale na części https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/11894/details
DZPUCK.262.038.2020 Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitali UCK
DZPUCK.262.011.2020 Dostawa odczynników laboratoryjnych, zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych i zużywalnych dla UCK WUM
DZPUCK.262.017.2020 Dostawa wyrobów medycznych – endoprotez stawu biodrowego i reduktorów stożków w podziale na części https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/11835/details
DZPUCK.262.006.2020 Dostawa odczynników do badań z zakresu diagnostyki alergologicznej wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu. https://uckwum.ezamawiajacy.pl - adres platformy na której postępowanie jest opublikowane
DZPUCK.262.028.2020 Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Dzieciątka Jezus UCK WUM w lokalizacji Lindleya 4, 02-005 Warszawa. Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr 1
DZPUCK.262.029.2020 Dostawa, wymiana zespołu lampy do urządzenia angiograficznego typ Artis zee ceiling dla Pracowni Badań Naczyniowych i Radiologii Interwencyjnej
DZPUCK.262.019.2020 Dostawa nabiału i wyrobów mleczarskich.

Strony