Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.002.2020 Zakup i dostawa wyrobów medycznych do zabiegów terapii ciągłej nerkozastępczej wraz z dzierżawą 9 aparatów do trzech lokalizacji UCK WUM
DZPUCK.262.022.2020 Dostawa produktów do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą pomp. Składanie ofert: do dnia 24.01.2020 r. do godz. 10.00 wyniki postępowania
DZPUCK.262.010.2020 Rozbudowa plikowej macierzy dyskowej i systemu pamięci centralnej na potrzeby diagnostyki obrazowej
DZP.262.161.2019 Dostawa wody za pomocą sieci wodociągowej wraz z odprowadzeniem ścieków do sieci kanalizacyjnej do obiektów UCK WUM
DZP.262.224.2019 Dostawa zestawu laparoskopowego z wyposażeniem, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi urządzenia dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM – zakup finansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości
DZP.262.225.2019 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi urządzenia dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM – zakup finansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości
DZP.262.186.2019 Usługa opieki serwisowej i gwarancyjnej oraz usługa opieki konsultacyjnej nad systemem Simple.ERP użytkowanym w UCK WUM Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
DZP.262.192.2019 Nadzór autorski i usługa serwisu systemu InfoMedica/AMMS.
DZP.262.216.2019 Dostawa nabiału i wyrobów mleczarskich. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
DZP.262.201.2019 Usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla zakładów leczniczych UCK WUM.

Strony